start     o firmie    oferta      dojazd    kontakt
Wyszukiwarka  
 
Śruby do połączeń sprężystych HV


Śruby do połączeń sprężystych HV


UWAGI OGÓLNE:

W porównaniu ze śrubami ogólnego przeznaczenia śruby HV PEINER z powiększonym łbem klasy 10.9 umożliwiają lepsze wykorzystanie materiału. Dla uzyskania tej samej nośności można zastosować mniej śrub HV o takiej samej średnicy lub tyle samo śrub o mniejszej średnicy. Pozwala to na obniżenie kosztów wykonania połączenia skręcanego.
Równocześnie powiększony łeb powoduje mniejszy nacisk jednostkowy na materiał zaciskany. W następstwie uzyskana siła sprężenia jest utrzymana przez okres eksploatacji.
Zestawy śrub sprężających PEINER stosowane są w połączeniach zakładkowych ciernych (bezpoślizgowych), zwykłych oraz doczołowych.
Zestawy śrubowe PEINER HV spełniają oczekiwania i wymogi jakościowe stawiane współczesnym technologiom wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:


* kład zestawu - śruba (DIN 6914), nakrętka (DIN 6915), dwie podkładki (DIN 6916 - podkładki okrągłe lub DIN 6917 - podkładki klinowe do dwuteowników lub DIN6918 - podkładki klinowe do ceowników),
* powiększona nakrętka, podkładka i łeb śruby - w porównaniu ze śrubami maszynowymi,
* długość gwintu śruby niezależna od jej długości - w każdym z dwu zakresów długości dla każdej ze średnic,
* wytrzymałość materiału - śruby klasy 10.9; nakrętki klasy 10,
* podkładki o podwyższonej twardości,
* wszystkie elementy znakowane PEINER HV lub P HV oraz klasą wytrzymałości (śruby i nakrętki),
* łeb śruby cechowany numerem serii;
* zabezpieczenie przed korozją przez cynkowanie ogniowe,
* grubość warstwy cynku - 50 do 70 m,
* gwint śrub po ocynkowaniu jest nadwymiarowy,
* gwint nakrętek ocynkowanych (przeznaczonych do śrub ocynkowanych) jest także nadwymiarowy,
* gwint nakrętek nie jest cynkowany,
* smarowanie zestawów ocynkowanych - fabryczne pokrycie nakrętek smarem z dwusiarczkiem molibdenu - MoS2.

Śruby, nakrętki i podkładki powinny pochodzić od tego samego producenta - dla zapewnienia powtarzalności parametrów dokręcania.

ZALETY STOSOWANIA:

* prosty montaż,
* możliwość prostej kontroli połączenia - zgodnie z normą DIN 18800 część 7 przy pomocy znormalizowanych narzędzi skręcających,
* w efekcie zmniejszony nakład czasu na wykonanie połączenia,
* trwałe zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe - również w agresywnej atmosferze,
* proces cynkowania - w tym temperatura - dobrane do średnicy wyrobów, materiału wsadowego, procesu obróbki.

NIEZAWODNOŚĆ

jest uzyskiwana przez:

* stosowanie przez producenta sprawnego systemu zapewnienia jakości certyfikowanego przez niezależną instytucję,
* zamawianie materiału wsadowego u sprawdzonych poddostawców,
* pobieranie próbek i sprawdzanie każdej partii materiału wsadowego (zgodność z przepisami dostaw, certyfikatami, stan powierzchni, skład chemiczny, struktura),
* stosowanie badań statystycznych ,
* produkcję na nowoczesnych maszynach i urządzeniach,
* posiadanie własnych pracowni technologicznych i konstrukcyjnych oraz współpracę z placówkami naukowymi.

Cechowanie każdej śruby numerem serii związanym z numerem produkcyjnym, partią obróbki cieplnej i numerem wytopu umożliwia w każdej chwili prześledzenie wstecz procesu produkcyjnego i jest dowodem dbałości producenta o jakość produktu.
Na życzenie wystawiane jest świadectwo odbioru 3.1B (EN 10204).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MONTAŻU:

* zestawy śrubowe HV PEINER są dostarczane w stanie gotowym do montażu, nakrętki ocynkowane są posmarowane smarem molibdenowym (w wykonaniu czarnym smarowane przez lekkie naoliwienie),
* dostarczonych śrub, nakrętek, podkładek HV PEINER nie należy dodatkowo smarować,
* dodatkowe smarowanie śrub, nakrętek lub podkładek zmienia siłę sprężenia i prowadzi do błędów montażowych,
* ocynkowane ogniowo nakrętki HV PEINER mogą być stosowane tylko z ocynkowanymi ogniowo śrubami i podkładkami HV PEINER,
* przy zakładaniu podkładek należy zwrócić szczególną uwagę na to, by powierzchnią z fazami przylegały odpowiednio do łba śruby lub nakrętki,
* nakrętki należy zakładać cechowaną powierzchnią czołową na zewnątrz i nakręcać ręcznie na całej ich wysokości,
* dla uzyskania określonej siły sprężania Fv powinny być stosowane narzędzia dające możliwość dokładnego ustawienia momentu dokręcania lub dokładnego odczytu jego wartości,
* narzędzia do dokręcania powinny być kontrolowane zgodnie z przepisami,
* sprężanie do osiągnięcia wymaganej siły sprężania w śrubie może być wykonane metodą kontrolowanego momentu dokręcania, impulsu obrotowego lub kontrolowanego obrotu nakrętki z zachowaniem zasad zawartych w obowiązujących normach dotyczących warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji - z uwzględnieniem wartości podanych w poniższej tabeli.
Powrót
  Wykonanie  RM-Bi   Copyright © 2009 Stalmut